Onorariile practicate de biroul nostru variaza intre limita minima si cea maxima, in functie de complexitatea dosarului, precum si de durata procedurii executarii silite.

La deschiderea unui dosar de executare veti achita numai un avans din onorariul de mai jos, urmand ca diferenta sa fie recuperata de catre executorul judecatoresc direct de la Debitor, fara ca dumneavoastra sa mai suportati si alte cheltuieli suplimentare.

In momentul in care creanta a fost recuperata, dumneavoastra veti primi inapoi avansul achitat executorului judecatoresc la deschiderea dosarului de executare, precum si toate cheltuielile de executare pe care le-ati avansat (taxa judiciara de timbru, contravaloarea expertizei evaluatoare, taxe postale, timbre judiciare, etc.).

De asemenea, puteti recupera inclusiv onorariul platit avocatului pentru a va reprezenta in faza executarii silite (daca este cazul).

ACTIVITATEA PRESTATA MINIM MAXIM
     
1. Notificarea si comunicarea actelor de procedura 20 lei 400 lei
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Executari directe
  - evacuari 150 lei 2.200 lei - debitor persoana fizica
  5.200 lei - debitor persoana juridica
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  - incredintarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului 50 lei 1.000 lei
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  - vizitarea minorului 50 lei 500 lei
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  - puneri in posesie, granituiri, servituti, predari de bunuri etc. 60 lei 2.200 lei - debitor persoana fizica
  5.200 lei - debitor persoana juridica
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  - desfiintarea de lucrari sau constructii 150 lei 2.200 lei - debitor persoana fizica
  5.200 lei - debitor persoana juridica
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Executari indirecte
  - urmarirea mobiliara a creantelor 60 lei pentru creante pana la 1000 lei 10% din valoarea creantei, pentru creante mai mici de 50.000 lei
  3% din valoarea creantei, pentru creante cuprinse între 50.001 lei şi 80.000 lei
  60 lei + 2% din suma ce depăşeşte 1.000 lei 2% din valoarea creantei, pentru creante cuprinse între 80.001 lei şi 100.000 lei
  1% din valoarea creantei, pentru creantele a caror valoare este mai mare de 100.000 lei
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  - urmarirea imobiliara a creantelor 150 lei pentru creanţe de până la 1.000 lei 10% din valoarea creantei, pentru creante mai mici de 50.000 lei
  3% din valoarea creantei, pentru creante cuprinse între 50.001 lei şi 80.000 lei
  150 lei plus 2% din suma ce depăşeşte 1.000 lei, pentru creanţe a căror valoare este mai mare de 1.000 lei 2% din valoarea creantei, pentru creante cuprinse între 80.001 lei şi 100.000 lei
  1% din valoarea creantei, pentru creantele a caror valoare este mai mare de 100.000 lei
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Poprire
    60 lei, pentru creanţe de până la 1.000 lei 10% din valoarea creantei, pentru creante mai mici de 50.000 lei
  3% din valoarea creantei, pentru creante cuprinse între 50.001 lei şi 80.000 lei
  60 lei plus 2% din suma ce depăşeşte 1.000 lei, pentru creanţe a căror valoare este mai mare de 1.000 lei 2% din valoarea creantei, pentru creante cuprinse între 80.001 lei şi 100.000 lei
  1% din valoarea creantei, pentru creantele a caror valoare este mai mare de 100.000 lei
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Protestul de neplata la cambie, bilet la ordin si cecuri 150 lei 400 lei
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Somatie de executare pentru cambie, bilet la ordin si cec 50 lei 100 lei
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Constatarea unor situaţii de fapt şi inventarierea unor bunuri

100 lei 2.200 lei
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Sechestru asigurator 100 lei 1.200 lei - debitor persoana fizica
2.200 lei - debitor persoana fizica
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Sechestru judiciar 100 lei 1.200 lei - debitor persoana fizica
2.200 lei - debitor persoana fizica
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Poprire asiguratorie 100 lei 1.200 lei - debitor persoana fizica
2.200 lei - debitor persoana fizica
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Proces-verbal de oferta reala 50 lei 350 lei
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Orice alte acte sau operatiuni date prin lege 50 lei 200 lei
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. Confiscari 10% din valoarea realizata 10% din valoarea realizata
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. Consultatii in legatura cu constituirea actelor executionale 20 lei 200 lei
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
NOTA : Onorariile de mai sus nu includ TVA.
Executorii judecătorești au dreptul, pentru serviciul prestat, la onorarii minimale și maximale stabilite de ministrul justiției, cu consultarea Consiliului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești. În cazul executării silite a creanțelor având ca obiect plata unei sume de bani, onorariile maxime sunt următoarele
a) pentru creanțele în valoare de până la 50.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 10% din suma reprezentând valoarea creanței ce face obiectul executării silite;
b) pentru creanțele în valoare de peste 50.000 lei, dar până la 80.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 5.000 lei plus un procent de până la 3% din suma ce depășește 50.000 lei din valoarea creanței ce face obiectul executării silite;
c) pentru creanțele în valoare de peste 80.000 lei, dar până la 100.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 5.900 lei plus un procent de până la 2% din suma ce depășește 80.000 lei din valoarea creanței ce face obiectul executării silite;
d) pentru creanțele în valoare de peste 100.000 lei, onorariul maxim este de 6.300 lei plus un procent de până la 1% din suma ce depășește 100.000 lei din valoarea creanței ce face obiectul executării silite.
Cheltuielile ocazionate de efectuarea executării silite sunt în sarcina debitorului urmărit, cu excepția cazului în care creditorul a renunțat la executare, situație în care vor fi suportate de acesta, sau dacă prin lege se prevede altfel. De asemenea, debitorul va fi ținut să suporte cheltuielile de executare stabilite sau, după caz, efectuate după înregistrarea cererii de executare și până la data realizării obligației stabilite în titlul executoriu, chiar dacă el a executat-o de bunăvoie. Cu toate acestea, în cazul în care debitorul, somat să își îndeplinească obligația, a executat-o de îndată sau în termenul acordat de lege, el nu va fi ținut să suporte decât cheltuielile pentru actele de executare efectiv îndeplinite, precum și onorariul executorului judecătoresc si, dacă este cazul, al avocatului creditorului, proporțional cu activitatea depusa de aceștia.
Sunt cheltuieli de executare:
1. taxele de timbru necesare declanșării executării silite;
2. onorariul executorului judecătoresc, stabilit potrivit legii;
3. onorariul avocatului, în faza de executare silită;
4. onorariul expertului și al interpretului;
5. cheltuielile efectuate cu ocazia publicității procedurii de executare silită și cu efectuarea altor acte de executare silită;
6. cheltuielile de transport;
7. alte cheltuieli prevăzute de lege ori necesare desfășurării executării silite.