NOTIFICARE ACTE JUDICIARE SI EXTRAJUDICIARE

Notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare este formalitatea care are drept scop aducerea acestora la cunoştinţa destinatarilor.

Actele judiciare sunt cele care se emit pe parcursul soluţionării unui proces (citaţii, cerere de chemare în judecată, hotărâre judecătorească, cereri privind exercitarea căilor de atac şi alte acte procesuale).

Actele extrajudiciare sunt cele ce nu emană de la o instanţă judecătorească însă pot fi folosite în cadrul unui eventual proces.

Notificarea actelor extrajudiciare este foarte des folosită. Ea are rolul de a:

  • încunoştinţa cu privire la o anumită stare de fapt sau de drept,
  • avertiza cu privire la un anumit demers,
  • soma o persoană să facă sau să nu facă ceva sub o sancţiune arătată expres, etc.

În funcţie de opţiunea notificantului, comunicarea actelor judiciare şi extrajudiciare se realizează personal de către executorul judecătoresc, prin intermediul oficiilor poştale, precum şi prin fax, poştă electronică sau alt mijloc de comunicare ce asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii.