ACTE NECESARE PENTRU INREGISTRAREA UNEI NOTIFICARI :

  1. Notificarea conceputa si redactata de dumneavoastra in 3 exemplare, semnate de dumneavoastra personal sau de avocat/mandatar.
  2. Daca notificarea este semnata de avocat/mandatar, va trebui sa depuneti si imputernicirea avocatiala/procura in original.