EXECUTAREA HOTARARILOR JUDECATORESTI

Executorul judecătoresc este singurul organ de executare competent pentru aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prevăzute în hotărâri judecătoreşti.

Exemplificăm obligaţii cuprinse în hotărâri judecătoreşti ce pot fi realizate pe calea executării silite:

  • plata sumelor de bani,
  • predarea bunurilor mobile (hotărâri de obligare la predarea sau restituirea unui bun, privind atribuirea unor bunuri mobile ca urmare a partajului sau ieşirii din indiviziune),
  • predarea silită a bunurilor imobile (hotărâri date în acţiuni în revendicare sau posesorii, hotărâri ce dispun evacuarea din imobil sau reintegrarea în spaţiu, hotărâri de desfiinţare a unui contract translativ al dreptului de proprietate cu repunerea în situaţia anterioară, hotărâri de atribuire a unui imobil ca urmare a partajului sau ieşirii din indiviziune),
  • obligaţii de a face sau de a nu face (diferenţiem hotărâri ce cuprind obligaţii de a face sau de a nu face ce nu implică faptul personal al debitorului, cum ar fi: ridicarea unor materiale, demolarea unei construcţii, desfiinţarea unei lucrări, etc. şi hotărâri ce nu pot fi îndeplinite de alte persoane decât debitorul: hotărâri privind reintegrarea în muncă a salariatului, obligarea unei instituţii de a întocmi un act, etc.).