ACTE NECESARE PENTRU DOSAR DE EXECUTARE :

 1. Titlul executoriu in Original.
 2. Taxa judiciara de timbru in valoare de 20 LEI, ce se plateste in contul bugetului local al unitatii admistrativ-teritoriale in a carei raza isi are domiciliul sau, dupa caz, sediul fiscal debitorul .
 3. Daca cererea de executare mai sus mentionata este semnata de o alta persoana decat Creditorul (de ex.: avocat, mandatar, etc.), este necesar sa depuneti si imputernicirea avocatiala/procura in original.
 4. Totodata, va putem pune la dispozitie un “formular tip” al acestei cereri sau ne putem ocupa chiar noi de redactarea cererii dumneavoastra !
 5. O cerere adresata Biroului Executorilor Judecatoresti Asociati Vlad Irinel si Vlad Marieta , prin care se solicita inceperea executarii silite si care trebuie sa cuprinda:

 

 • Numele si domiciliul Creditorului persoana fizica (denumirea si sediul Creditorului persoana juridica);
 • Numele, domiciliul si codul numeric personal ale Debitorului persoana fizica (denumirea, sediul, codul fiscal, numarul de ordine in Registrul Comertului ale Debitorului persoana juridica);
 • Titlul Executoriu a carei punere in executare se solicita;
 • (optional) Forma de executare preferata de Creditor (mobiliara, imobiliara, poprire sau toate formele de executare - in conditiile in care Creditorul nu cunoaste situatia patrimoniala a Debitorului).

        
NOTA:

 In cazul in care se opteaza pentru executarea silita imobiliara:

 •   Se va achita (suplimentar fata de tariful propriu-zis) la sediul biroului nostru suma de 200 LEI, care reprezinta contravaloarea taxelor percepute de Cartea Funciara pentru intabularea somatiei, eliberarea unui extras de informare privind imobilul supus executarii, precum si alte activitati specifice procedurii executarii silite imobiliare; 
 •   Se va achita onorariul expertului care va efectua evaluarea imobilului supus executarii. Onorariul acestuia va fi stabilit de executorul judecatoresc, prin negociere intre parti, in functie de complexitatea lucrarii.